Międzynarodowa konferencja – Przyjazna Wieś

K

ompleksowa organizacja i obsługa dwudniowej międzynarodowej konferencji pt. ,,Transgraniczna współpraca Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską, Republiką Kazachstanu i Republiką Ukrainy w dziedzinie gospodarki rolnej”. Do naszych zadań należało zapewnienie miejsca wysokiej klasy i rangą odpowiadającego konferencji, prelegentów z Polski, materiałów promocyjnych, noclegów oraz cateringu. Rekrutacja uczestników była nielada wyzwaniem.

Klient:

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Warszawa

Typ eventu:
konferencje i kongresy
27 kwietnia 2017

Facebook