Wystawa owadów w Galerii Leszno

B

ył to event, który współorganizowaliśmy z drugą agencją, odpowiadając w całości za część animacyjną, techniczną (nagłośnienie i dekoracja Galerii) oraz promocyjną (przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych, zapewnienie hostess).

  • Przygotowanie scenariusza eventu proedukacyjnego
  • Animacje integracyjne
  • Pogadanki edukacyjne dla dzieci
  • Kompleksowa obsługa stanowisk animacyjnych
  • Dekoracja oraz nagłośnienie eventu

  • Obsługa animatorska
  • Przygotowanie strategii promocji wydarzenia
  • Hostessy w autorskich strojach
  • Przygotowanie i druk materiałów reklamowych
  • Przygotowanie oraz wdrożenie mechanizmów prosprzedażowych (konkursy, promocje, zabawy z nagrodami)

Klient:

Galeria Leszno

Typ eventu:

event tematyczny w galerii handlowej

1 czerwca 2016

Facebook